SPK Thai Bag
โทร 081-628-6794
  • th

กระเป๋านักเรียนแฟ้ม-เอกสาร


กระเป๋านักเรียนแฟ้ม-เอกสาร

กระเป๋านักเรียนแฟ้ม-เอกสาร รหัส K.8029

ขนาดกระเป๋า กว้าง 9 นิ้ว x สูง 6.5 นิ้ว กระเป๋าของเราผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ฝีมือการเย็บดี ดูแลทุกขั้นตอน QC งาน 100% จำนวนผลิตขั้นต่ำ 200 ใบ

สอบถาม
กระเป๋านักเรียนแฟ้ม-เอกสาร รหัส K.8030

ขนาดกระเป๋า กว้าง 13.5 นิ้ว x สูง 9.5 นิ้ว กระเป๋าของเราผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ฝีมือการเย็บดี ดูแลทุกขั้นตอน QC งาน 100% จำนวนผลิตขั้นต่ำ 200 ใบ

สอบถาม
กระเป๋านักเรียนแฟ้ม-เอกสาร รหัส K.8053

ขนาดกระเป๋า กว้าง 14.25 นิ้ว x สูง 10 นิ้ว กระเป๋าของเราผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ฝีมือการเย็บดี ดูแลทุกขั้นตอน QC งาน 100% จำนวนผลิตขั้นต่ำ 30 ใบ

สอบถาม
กระเป๋านักเรียนแฟ้ม-เอกสาร รหัส K.8056

ขนาดกระเป๋า กว้าง 16 นิ้ว x สูง 10 นิ้ว กระเป๋าของเราผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ฝีมือการเย็บดี ดูแลทุกขั้นตอน QC งาน 100% จำนวนผลิตขั้นต่ำ 30 ใบ

สอบถาม
กระเป๋านักเรียนแฟ้ม-เอกสาร รหัส S.233

ขนาดกระเป๋า กว้าง 11.75 นิ้ว x ลึก 3 นิ้ว x สูง 9 นิ้ว ผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ฝีมือการเย็บดี ดูแลทุกขั้นตอน QC งาน 100% จำนวนผลิตขั้นต่ำ 30 ใบ

สอบถาม
กระเป๋านักเรียนแฟ้ม-เอกสาร รหัส S.358

ขนาดกระเป๋า กว้าง 13 นิ้ว x ลึก 2 นิ้ว x สูง 10.25 นิ้ว ผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ฝีมือการเย็บดี ดูแลทุกขั้นตอน QC งาน 100% จำนวนผลิตขั้นต่ำ 30 ใบ

สอบถาม
กระเป๋านักเรียนแฟ้ม-เอกสาร รหัส S.614

ขนาดกระเป๋า กว้าง 10.5 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว x สูง 14 นิ้ว ผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ฝีมือการเย็บดี ดูแลทุกขั้นตอน QC งาน 100% จำนวนผลิตขั้นต่ำ 30 ใบ

สอบถาม
กระเป๋านักเรียนแฟ้ม-เอกสาร รหัส S.656

ขนาดกระเป๋า กว้าง 15 x ลึก 1.75 x สูง 11 นิ้ว กระเป๋าของเราผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ฝีมือการเย็บดี ดูแลทุกขั้นตอน QC งาน 100% จำนวนผลิตขั้นต่ำ 30 ใบ

สอบถาม