SPK Thai Bag
โทร 081-628-6794
  • th

กระเป๋านักเรียนใส่เครื่องเขียน


กระเป๋านักเรียนใส่เครื่องเขียน

กระเป๋านักเรียนใส่เครื่องเขียน รหัส K.8035

ขนาดกระเป๋า กว้าง 7.75 นิ้ว x ลึก 3 นิ้ว x สูง 0.5 นิ้ว ผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ฝีมือการเย็บดี ดูแลทุกขั้นตอน QC งาน 100% จำนวนผลิตขั้นต่ำ 200 ใบ

สอบถาม
กระเป๋านักเรียนใส่เครื่องเขียน รหัส K.8041

ขนาดกระเป๋า กว้าง 8 นิ้ว x ลึก 3 นิ้ว x สูง 2.75 นิ้ว ผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ฝีมือการเย็บดี ดูแลทุกขั้นตอน QC งาน 100% จำนวนผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ

สอบถาม
กระเป๋านักเรียนใส่เครื่องเขียน รหัส S.259

ขนาดกระเป๋า กว้าง 8 นิ้ว x สูง 5 นิ้ว กระเป๋านักเรียนของเรา ผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ฝีมือการเย็บดี ดูแลทุกขั้นตอน QC งาน 100% จำนวนผลิตขั้นต่ำ 300 ใบ

สอบถาม
กระเป๋านักเรียนใส่เครื่องเขียน รหัส S.413

ขนาดกระเป๋า กว้าง 8.5 นิ้ว x ลึก 3 นิ้ว x สูง 3.5 นิ้ว ผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ฝีมือการเย็บดี ดูแลทุกขั้นตอน QC งาน 100% จำนวนผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ

สอบถาม